Cele Love

Daily Celebrity News

Recent Posts

ၾကာသပေတး အရာရာ ထိပ္ဆုံးေရာက္ ေအာင္ျမင္မယ့္ႏွစ္ ျဖစ္လတၱံ အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ ကိုယ့္ထက္သာမယ့္သူ သို႔ ကိုယ့္ထက္ႀကီးမယ့္သူႏွင့္ ဖူးစာဆုံရလတၱံ ႏွလုံးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေပါင္းစပ္ကာ ၾကင္ဖက္ေ႐ြးလတၱံ ေငြဝင္ေကာင္းလတၱံ ေခ်းထားေငြမ်ားျပန္ရလတၱံ

မရည္႐ြယ္ဘဲ သြားလိုက္ေသာ ခရီးတစ္ခုသည္ ရွိရင္းစြဲအခ်စ္ေရးကိစၥအား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည္။မိသားစုႏွင့္ ခ်စ္သူအၾကားအျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိမည္။ ပဋၬိပကၡ ျဖစ္မည္။အမည္တြင္( တ၊ ထ၊ န) ပါသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းငွာမသင့္။ခ်စ္ေရးဆို အေျဖေပးျခင္းႏွင့္

ခ်စ္သူကအေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့စိမ္းကားေက်ာခိုင္းျခင္းကိုႀကဳံမည္။သစၥာေဖာက္ခံရတတ္သည္။စန္းပြင့္မႈ လြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ေမတၱာေရးကိစၥတြင္ အေ႐ြးရခက္ေအာင္ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕မည္။အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ လြန္စြာအဆင္ေျပမည္။အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈမ်ားၾကားမွ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အခ်စ္ေန ့ရက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းရေပမည္။အသားလတ္၊ ႏွာတံေပၚ၊ ေမးဝန္းက်င္တြင္ မွဲ႔ပါသူႏွင့္ ေမတၱာေရးစန္းပြင့္မည္။ကိုယ္တိုင္တြင္လည္း

ပီယစန္းပြင့္မႈလြန္ကဲ၍ ႐ုတ္ခ်ည္းအိမ္ေထာင္က်ျခင္းအထိ ႀကဳံႏိုင္သည္။ႏႈတ္ခမ္းပါးပါးခ်စ္သူႏွင့္ ဆုံစည္းမည္။အတင္းအဖ်င္းႏွင့္ လုပ္ဇာတ္ထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်စ္အပူမီး ပိုမိုေတာက္ေလာင္ရန္ရွိသည္။စိတ္ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပး၍မရ။ခ်စ္လုံးလုံး မုန္းလ်ားလ်ား ေျဖာင့္တန္းေသာ ျမႇားတစ္စင္းအလား က်င့္ႀကံသူမ်ားျဖစ္သည္။သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိတ္ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းျခင္းရွိမည္။မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္။နီးစပ္မႈကို

စကားအတင္းအဖ်င္းေျပာေသာသူ၏ ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူႏွင့္မိမိၾကား ပဋၬိပကၡျဖစ္မည္။မ်က္ႏွာသြယ္၍ ႏွာေခါင္းေဘးမွဲ႔ရွိကာသြားစြယ္သြားတက္ပါသူသည္ေကာင္းက်ိဳးျပဳအေဖာ္မြန္ျဖစ္မည္။ႏႈတ္ခမ္းထူေသာ သူ၏ စကားရႈပ္ေထြးမႈ ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားမည္။စံပယ္ပန္း(၃၈)ပြင့္ကိုကိုယ္တိုင္သီကုံး၍မိမိနံေဘးအျမင့္တစ္ေနရာတြင္ခ်ိတ္ဆြဲပါ။သုံးရက္ဆက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္ပါ။အသြားအလာမ်ားရာမွ ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္္က်တတ္သည္။လူမ်ိဳးဘာသာကြဲႏွင့္ ေမတၱာမွ်သူမ်ားအဖို႔ ႏွစ္ဦးၾကား ေပၚေပါက္ေနေသာ အညံ့အဆိုးမ်ား

ျဖစ္ေပၚေသာေမတၱာသည္ေရရွည္ၿမဲျခင္းႏွင့္စစ္မွန္ေသာေမတၱာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာမည္။အခ်ိန္ယူ၍ ေလးေလးနက္နက္ ဆုံးျဖတ္ပါ။ အေ႐ြးရခက္ေလာက္ေအာင္ခ်စ္သူမ်ားမည္။ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ ေမတၱာကံေပၚထြန္းသည္။မိမိဓာတ္ပုံကို သံလိုက္တုံးႏွင့္တြဲ၍ ပန္းေရာင္လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္ ထုပ္ကာအျမင့္တစ္ေနရာတြင္တင္ပါ။ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ၍တြယ္တာတတ္ေသာႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ ႏွင့္ ေတြ႕မည္။တစ္ပါးသူ၏ အမိန္႔ေပးစိုးမိုးျခင္းကို လက္မခံသင့္။ စုတ္ေရာလာဘ္ပါတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဝင္မည့္ကိန္းဆိုက္သည္။ကတိေပးမွားတတ္သည္။စကားနည္းပါ။ကႀကိဳး႐ုပ္လိုခ်စ္တတ္သူႏွင့္ ေတြ႕မည္။လူမ်ိဳး

သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအားထားျခင္း၊ အခ်စ္မွားျခင္းေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ခရီးသြားရင္းစန္းပြင့္မည္။ ေရရွည္တည္ၿမဲမည္မဟုတ္။ေရွ႕တိ္ုး၍မရ၊ ေနာက္ဆုတ္၍လည္းမရေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥေပၚမည္။ခ်စ္သူသစ္ႏွင့္ဘဝေရွ႕ေရးခရီးအတြက္စတင္ခ်ိန္၌အခ်စ္ေဟာင္းမွခယၫြတ္ေျပာင္းစြာျပန္လည္ဆက္သြယ္လာျခင္းႀကဳံမည္။အထင္လြဲမႈမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားတစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးႀကဳံမည္။လက္စြပ္ျဖစ္ေစ၊ နာရီျဖစ္ေစ ဝတ္ေနက် မဟုတ္ေသာ အျခားလက္သို႔ ကူးေျပာင္း ဝတ္ဆင္ပါ။ အယုံသြင္းကာခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ယူငင္မည့္

အသားလတ္ မ်က္ႏွာဝိုင္း၍ မ်က္ခုံးထူေသာသူႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားႀကဳံမည္။မရည္႐ြယ္ဘဲ သြားလိုက္ေသာ ခရီးတစ္ခုသည္ ရွိရင္းစြဲအခ်စ္ေရးကိစၥအား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည္။လူခ်စ္လူခင္ေပါမည္။ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းမည္။ဘဝအေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥတို႔ႏွင့္အလွမ္းေဝးေနေသာအ႐ြယ္လြန္လူလြတ္မ်ားပင္လွ်င္လြန္စြာစန္းပြင့္လိမ့္မည္။ ခ်စ္သူႏွင့္နီးစပ္ေပါင္းစပ္ရန္ အလုပ္ေနရာအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အနည္းငယ္ေသာ အမွားအယြင္း